Tipes lewensversekering

Watter tipe lewensversekering is die beste vir jou? Dit hang af van 'n verskeidenheid faktore, insluitend hoe lank jy wil hê die polis moet hou, hoeveel jy wil betaal en of jy die polis as 'n beleggingsvoertuig wil gebruik.

Verskillende tipes lewensversekering

Algemene tipes lewensversekering sluit in:

 • Termyn lewensversekering. 

 • Hele lewensversekering. 

 • Universele lewensversekering.

 • Veranderlike lewensversekering.

 • Vereenvoudigde kwessie lewensversekering.

 • Gewaarborgde kwessie lewensversekering.

 • Groeplewensversekering.

Alle tipes lewensversekering val onder twee hoofkategorieë:

 1. Termyn lewensversekering. Hierdie polisse hou vir 'n spesifieke aantal jare en is geskik vir die meeste mense. As jy nie sterf binne die tydsraamwerk wat in jou polis gespesifiseer word nie, verval dit sonder uitbetaling.

 2. Permanente lewensversekering. Hierdie polisse hou jou hele lewe lank en sluit gewoonlik 'n kontantwaarde-komponent in, wat jy kan onttrek of waarteen jy kan leen terwyl jy nog lewe.

» MEER: Die verskille tussen termyn- en hele lewensversekering

Algemene tipes lewensversekeringspolisse

Tipe lewensversekering

Termyn

Permanent

Termyn lewensversekering

Hele lewensversekering

Universele lewensversekering

Veranderlike lewensversekering

Vereenvoudigde kwessie lewensversekering

Gewaarborgde kwessie lewensversekering

Groeplewensversekering

Termyn lewensversekering

Hoe dit werk: Termynlewensversekering word tipies in lengtes van een, vyf, 10, 15, 20, 25 of 30 jaar verkoop. Dekkingsbedrae wissel na gelang van die polis, maar kan in die miljoene beloop. “Vlakpremie”-termynlewensversekering sluit dieselfde prys in vir die lengte van die polis. “Jaarlikse hernubare” termynlewe is 'n eenjaarpolis wat elke jaar hernu word. Jaarlikse polisse kan nuttig wees as jy korttermynskuld het of dekking vir 'n kort tydperk benodig.

 • Voordele: Dit is dikwels die goedkoopste manier om lewensversekering te koop. Jy kan lewensversekering kwotasies aanlyn kry.

 • Nadele: As jy jou polis oorleef, sal jou begunstigdes nie 'n uitbetaling ontvang nie.

» MEER: Vergelyk lewensversekeringkwotasies

Hele lewensversekering

Hoe dit werk: Hele lewensversekering duur gewoonlik tot jou dood, solank jy die premies betaal. Dit is die naaste aan lewensversekering "stel dit en vergeet dit". Oor die algemeen bly jou premies dieselfde, jy kry 'n gewaarborgde opbrengskoers op die polis se kontantwaarde, en die sterftevoordeelbedrag verander nie.

 • Voordele: Dit dek jou vir jou hele lewe en bou kontantwaarde op.

 • Nadele: Dit is gewoonlik duurder as termynlewe of ander permanente polisse.

Universele lewensversekering

Gewaarborgde universele lewensversekering

Hoe dit werk: Die sterftevoordeel is gewaarborg en jou premies sal nie verander nie. Daar is tipies min of geen kontantwaarde binne die polis nie, en versekeraars eis betyds betalings. Jy kan die ouderdom kies waartoe jy die sterftevoordeel gewaarborg wil hê, soos 95 of 100.

 • Voordele: As gevolg van die minimale kontantwaarde is dit goedkoper as hele lewe en ander vorme van universele lewensversekering.

 • Nadele: As u 'n betaling mis, kan dit beteken dat u die polis verbeur. En aangesien daar geen kontantwaarde in die polis is nie, loop jy met niks weg nie.

Geïndekseerde universele lewensversekering

Hoe dit werk: Geïndekseerde universele lewensversekering koppel die polis se kontantwaarde-komponent aan 'n aandelemarkindeks soos die S&P 500. Jou winste word bepaal deur 'n formule, wat in die beleid uiteengesit word.

 • Voordele: Jy het toegang tot kontantwaarde, wat mettertyd groei. En jy kan aansienlike winste sien as die aandelemark goed presteer. Binne perke is jou betalings en sterftevoordeelbedrag buigsaam.

 • Nadele: As gevolg van beleggingslimiete trek die kontantwaarde nie volle voordeel uit aandelemarkwinste nie. Boonop is hierdie polisse dikwels meer werk as 'n termyn- of lewenslange produk, aangesien die beleggings monitering vereis.

Deelnamekoers: Die polis sal bepaal hoeveel jou kontantwaarde “deelneem” aan enige winste. Byvoorbeeld, as jou deelnamekoers 80% is en die S&P 500 styg met 10%, kry jy 'n opbrengs van 8%. As die indeks daal, sal jy nie kontantwaarde verloor nie; jy sal net nul opbrengskoers kry. Sommige polisse bied 'n klein gewaarborgde rentekoers ingeval die mark daal.

Cap op winste: Jou kontantwaarde winste is onderhewig aan 'n limiet. So as die indeks 20% styg en jou limiet is 10%, sal jy slegs 'n opbrengs van 10% kry.

Sterftevoordeel en buigsame premies: Sommige polisse laat jou toe om jou sterftevoordeel aan te pas soos jou gesin se behoeftes verander. Binne perke kan jy ook jou premies verlaag of ’n betaling oorslaan, solank jou kontantwaarde die koste dek. As jy betalings oorslaan en jy het nie genoeg kontantwaarde om die koste te dek nie, kan jou polis verval.

Veranderlike en veranderlike universele lewensversekering

Hoe hulle werk: Die kontantwaarde in veranderlike lewens- en veranderlike universele lewensversekering is gekoppel aan beleggingsrekeninge, soos effekte en onderlinge fondse. Veranderlike lewensversekeringspremies is tipies vas en die sterftevoordeel is gewaarborg, ongeag hoe die mark vaar. Daarteenoor is veranderlike universele lewensversekeringspremies verstelbaar, en die sterftevoordeel word nie gewaarborg nie. As jy 'n beleid soos hierdie oorweeg, kan 'n fooi-slegs finansiële adviseur - 'n beplanner wat nie kommissie verdien op grond van produkverkope nie - jou help om die beste een te kies.

 • Voordele: Daar is potensiaal vir aansienlike winste as jou beleggingskeuses goed vaar. Jy kan gedeeltelike onttrekkings uit die kontantwaarde neem of daarteen leen.

 • Nadele: Dit vereis dat jy prakties moet wees in die bestuur van jou polis aangesien die kontantwaarde daagliks kan verander op grond van die mark. Fooie en administratiewe koste word van u betaling afgetrek voordat u na die kontantwaarde gaan.

Tipes lewensversekering deur onderskrywing

Die term "onderskrywing" verwys na hoe 'n lewensversekeringsmaatskappy die risiko's bereken om jou te verseker. Daarom bepaal die polis se onderskrywing hoeveel jy sal betaal. Daar is drie hooftipes lewensversekeringsonderskrywing:

Ten volle onderskryf lewensversekering

As jy gesond is, sal ten volle onderskryfde polisse oor die algemeen die goedkoopste opsie wees.

Dit is omdat die aansoekproses tipies 'n mediese ondersoek en vrae oor jou gesondheid insluit, sowel as vrae oor jou gesin se gesondheidsgeskiedenis, jou stokperdjies en jou reisplanne.

Versekeraars gebruik hierdie data om die polis meer akkuraat te prys op grond van jou spesifieke lewensverwagting.

Vereenvoudigde kwessie lewensversekering

Vereenvoudigde kwessiebeleide vereis nie dat jy 'n mediese ondersoek moet aflê nie. U kan egter 'n paar gesondheidsvrae gevra word en kan afgekeur word op grond van u antwoorde. Onmiddellike goedkeuring lewensversekeringspolisse gebruik vinnige, aanlyn gesondheidsvraelyste, sowel as algoritmes en groot data om die aansoekproses te bespoedig.

Gewaarborgde kwessie lewensversekering

Gewaarborgde kwessie lewensversekering vereis geen mediese ondersoeke en geen gesondheidsvrae nie. Kortom, jy kan nie van die hand gewys word vir dekking as jy binne die kwalifiserende ouderdomsgroep is nie, wat tipies 40 tot 85 is. Dit is egter 'n duur manier om lewensversekering te koop, en dekkingsbedrae is oor die algemeen laag.

Boonop het hierdie polisse gegradeerde sterftevoordele, wat beteken as jy sterf binne die eerste paar jaar nadat jy die polis gehad het, kan jou begunstigdes slegs 'n gedeeltelike uitbetaling ontvang. Mense koop dikwels hierdie tipe lewensversekering as hulle elders weens hul gesondheid afgekeur is, maar hulle finale uitgawes wil dek, soos begrafniskoste.

Ander tipes lewensversekering

 • Groeplewensversekering word tipies deur werkgewers aangebied as deel van die maatskappy se werkplekvoordele. Premies is gebaseer op die groep as 'n geheel, eerder as elke individu. In die algemeen bied werkgewers basiese dekking gratis aan, met die opsie om aanvullende lewensversekering te koop as jy meer dekking benodig.

 • Verbandlewensversekering dek die huidige balans van jou verband en betaal aan die lener, nie jou gesin nie, uit as jy sterf.

 • Kredietlewensversekering betaal die balans van 'n spesifieke lening, soos 'n huislening. Jou bank kan aanbied om 'n kredietlewensversekeringspolis aan jou te verkoop wanneer jy 'n lening aangaan. As jy sterf, betaal dit die lener af, nie jou familie nie.

 • Versekering vir toevallige dood en verskeuring dek jou as jy in 'n ongeluk sterf, soos 'n motorongeluk. AD&D-versekering betaal ook uit vir die verlies van ledemate, sowel as die verlies van jou sig of gehoor.

 • Gesamentlike lewensversekering verseker twee lewens, gewoonlik dié van gades, onder een polis:

  • Eerste-tot-sterf: Betaal uit nadat die eerste polishouer sterf. Die polis sou dan verval; dit gaan nie voort om die tweede persoon te dek nie. Hierdie polisse is uiters skaars aangesien die aanvraag daarna laag is.

  • Tweede-tot-sterf: Betaal uit nadat albei polishouers sterf. Hierdie polisse kan gebruik word om boedelbelasting of die versorging van 'n afhanklike te dek nadat beide polishouers sterf.

Gereelde vrae

Wat is die beste tipe lewensversekering om te kry?

Die beste lewensversekeringspolis vir jou hang af van jou behoeftes en begroting. Vir die meeste mense is term lewensversekering voldoende, en dit is die goedkoopste tipe dekking. Dit duur 'n vasgestelde tydperk en bied 'n gewaarborgde uitbetaling as jy gedurende daardie termyn sterf.

As jy belangstel in lewenslange dekking, kan 'n permanente polis soos hele lewensversekering 'n goeie pas wees. Hierdie polisse bou kontantwaarde oor tyd. Sodra jy genoeg opgebou het, kan jy begin om lenings teen jou polis aan te gaan.

Watter tipe lewensversekering genereer kontantwaarde?

Kontantwaarde groei in permanente lewensversekeringspolisse, insluitend hele lewensversekering, universele lewensversekering, veranderlike lewensversekering en veranderlike universele lewensversekering.

Watter tipe lewensversekering bied buigsame premies?

Jy kan jou premies aanpas met universele lewe, veranderlike lewe en veranderlike universele lewensversekering.

Met term lewensversekering en hele lewensversekering is premies tipies vas, wat beteken dat jy elke maand dieselfde bedrag sal betaal.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here